Barn & ungdom

Äventyret

Äventyret är barnens egen gudstjänst. Vi börjar Äventyret med att vara med i gudstjänsten uppe i kyrksalen, efter en stund traskar vi ner i källaren. Vanliga inslag i storsamlingen är sång, drama och insamling till barn med hörselnedsättning i Liberia. Efter samlingen delar vi upp oss i tre grupper efter hur gamla vi är och fortsätter att prata om temat, leka och be tillsammans. I Äventyret får vi höra berättelser ur Bibeln, vi får fundera över tro och lära känna varandra och Jesus bättre.
Från den termin du fyller 4 år och uppåt, är du välkommen till Äventyret.

Vårens program

13 jan – Jeremia i brunnen
27 jan – Jona
3 feb  – Alla åldras gudstjänst
10 feb – Daniel
17 feb – Äventyret speical
24 feb – Shadrak, Mesak & Aved-Nego
3 mars – Ester
10 mars – Andens frukter
17 mars – Äventyret Special
24 mars – Paulus Del 2
31 mars – Paulus Del 3
7 april – Äventyret Special
14 april – Tacksamhet – De spetälska
21 april – Påsken – påskvandringen
28 april – Äventyret Special
5 maj – Kvinnan vid brunnen
12 maj – Sakaios
19 maj – Äventyret Special
26 maj – Bartimaios
2 juni – Himmelsfärden
9 juni – Alla åldrars Gudstjänst – Avslutning

 

Tid: Söndag 10:00
Plats: Equmeniakyrkan Alingsås
Kontaktperson ledare: Jennie Crusell, 0734-294758

Alla åldrar sång