Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger

v. 42, v. 48
Göran Carlsson                       194 84,0703-10 18 50
Jan-Eric Öst                             102 24, 0706-55 00 44
Kurt Naess                                            0707-24 14 43 
Keth Naess                                           0737-07 05 60

v. 43, v. 49
Lars-Åke Thunberg                183 08, 0704-90 63 60
Mats Larsson                          190 59, 0705-47 69 09
S-Å Hjalmarsson                    197 29, 0702-73 06 88

v. 38, v. 44
Frans Efraimsson                  150 98, 0706-41 50 98
Håkan Classon                                    0702-82 19 77
Anders Jonsson                      933 26, 0730-52 19 82

v. 39, v. 45
Lars Hellemar                                       0760-10 42 58
Sören Haglund                       635 337, 0709-96 50 55
Dan Edvardsson                                   0703-51 95 63
David Engstrand                                   0738-41 52 64

v. 40, v. 46
Håkan Persson                        107 57, 0702-31 07 57
Bengt Karlsson                      637 209, 0706-32 06 70
Arne Wallmyr                         631 280, 0705-31 76 95
Ola Gunnarsson                      148 07, 0703-40 68 38

v. 41, v. 47
Lars Carlsson                         165 36, 0730-25 65 86
Birger Westerlund                  135 10, 0704-47 16 86
Birgitta Selander                     128 46, 0706-85 67 99

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09