Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger (och jour under sommaren)

v. 24, v. 30, v. 36
Göran Carlsson                       194 84,0703-10 18 50
Jan-Eric Öst                             102 24, 0706-55 00 44
Kurt Naess                                            0707-24 14 43 
Keth Naess                                           0737-07 05 60

v. 25, v. 31, v. 37
Lars-Åke Thunberg                183 08, 0704-90 63 60
Mats Larsson                          190 59, 0705-47 69 09
S-Å Hjalmarsson                    197 29, 0702-73 06 88

v. 26, v. 32
Frans Efraimsson                  150 98, 0706-41 50 98
Håkan Classon                                    0702-82 19 77
Anders Jonsson                      933 26, 0730-52 19 82

v. 27, v. 33
Lars Hellemar                                       0760-10 42 58
Sören Haglund                       635 337, 0709-96 50 55
Dan Edvardsson                                   0703-51 95 63
David Engstrand                                   0738-41 52 64

v. 28, v. 34
Håkan Persson                        107 57, 0702-31 07 57
Bengt Karlsson                      637 209, 0706-32 06 70
Arne Wallmyr                         631 280, 0705-31 76 95
Ola Gunnarsson                      148 07, 0703-40 68 38

v. 29, v. 35
Lars Carlsson                         165 36, 0730-25 65 86
Birger Westerlund                  135 10, 0704-47 16 86
Birgitta Selander                     128 46, 0706-85 67 99

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09 (semester v 27 t.o.m. 32)

Tel kväll- och helgvaktmästare 0702-76 22 03 (gäller ej under sommaren)