Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger

v. 10, v. 16, v. 22

Frans Efraimsson                           150 98, 0706-41 50 98
Håkan Classon                                             0702-82 19 77
Anders Jonsson                              933 26, 0730-52 19 82

v. 11, v. 17, v. 23

Lars Hellemar                                               0760-10 42 58
Sören Haglund                              635 337, 0709-96 50 55

Dan Edvardsson                                           0703-51 95 63
David Engstrand                                          0738-41 52 64

v. 12, v. 18
Håkan Persson                                107 57, 0702-31 07 57
Bengt Karlsson                              637 209, 0706-32 06 70
Arne Wallmyr                                631 280, 0705-31 76 95
Ola Gunnarsson                              148 07, 0703-40 68 38

v. 13, v.19
Lars Carlsson                                  165 36, 0730-25 65 86
Birger Westerlund                       135 10, 0704-47 16 86

Birgitta Selander                            128 46, 0706-85 67 99

v. 14, v. 20
Göran Carlsson                               194 84, 0703-10 18 50
Jan-Eric Öst                                      102 24, 0706-55 00 44
Kurt Naess                                                     0707-24 14 43 
Keth Naess                                                    0737-07 05 60

v. 15, v. 21

Lars-Åke Thunberg                      183 08, 0704-90 63 60
Mats Larsson                                  190 59, 0705-47 69 09
S-Å Hjalmarsson                            197 29, 0702-73 06 88

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09

Tjänstgörande vaktmästare måndagar 

v. 10 2020                                         Jan-Erik Öst                     070-6550044

v. 11 2020                                         Lars Carlsson                   073-0256586

v. 12 2020                                         Göran Hallqvist              070-6401995

v. 13 2020                                         Lennart Röjås                  072-2340140

v. 14 2020                                         Frans Efraimsson           070-6415098

v. 15 2020                                         Birger Westerlund         070-4471686

v. 17 2020                                         Arne Wallmyr                 070-5317695

v. 18 2020                                         Anders Jonsson              073-0521982

v. 19 2020                                         Göran Carlsson               070-3101850

v. 20 2020                                         Lars-Åke Thunberg        070-4906360

v. 21 2020                                         Sören Haglund                070-9965055

v. 22 2020                                         Jan-Erik Öst                     070-6550044