Påskens samlingar

TISDAG 16 april kl. 18.30 Korsvägsandakt

ONSDAG 17 april kl. 18.30 Korvägsandakt

SKÄRTORSDAG 18 april kl. 19.00. Getsemanestund
Predikan: Peter Lindroos

LÅNGFREDAG 19 april kl. 10.00 Gudstjänst
Predikan: Liselotte J Andersson. Närradio

SÖNDAG 21 april kl. 10.00 Påskdagsgudstjänst
Predikan: Peter Lindroos, Musik: Alingsås Gospel. Ssk Äventyret.