Stilla dag på Marstrand

Stilla dag på Marstrand

DEN 27 APRIL anordnas en ”Mini­retreat” på Marstrand, mellan 9.30. och 18.00. En dag av vägledning, bön och meditation i vacker natur.

Frågor och anmä­lan till Liselotte J Andersson.