Var med

Jesusandakter med nattvard

Start 29/8

Varje onsdagskväll kl.18.15 inbjuds till nattvardsandakt vid ljusbäraren.

Vi följer en enkel agenda som rymmer en bibeltext med kommentar, tystnad, fri bön och
nattvardsgemenskap under en dryg halvtimma.

Välkommen mitt i veckan till denna rastplats!