Var med

Jesusandakter med nattvard

Varje onsdagskväll kl.18.15 inbjuds till nattvardsandakt vid ljusbäraren.

Vi följer en enkel agenda som rymmer en bibeltext med kommentar, tystnad, fri bön och
nattvardsgemenskap under en dryg halvtimma.

Välkommen mitt i veckan till denna rastplats!