Var med

Stugträffar

Equmeniakyrkans storstuga

31 januari Burma, det gyllene landet

14 februari Toner och stjärnstoff

28 februari SIRA-skolorna i Betlehm och jeriko

14 mars  Min broder är utslagen

28 mars Musik vi minns

11 april Vad är det vi sjunger – kåseri om våra sånger

25  april Sånger på insidan

9 maj Hälsa och välmående på äldre da’r

25 maj Vårutflykt

 

Varannan torsdag kl 10.00-11.30 inbjuds alla daglediga till andakt, kaffeservering och programverksamhet av något slag. Ibland är det sång och musik, andra gånger spännande föreläsningar. Välkommen!

 

_________________________________________________________________________________________

Verksamheten är ansluten till RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, som är ett samarbetsorgan för kyrkornas pensionärsarbete. RPG:s målsättning är att värna om hela människans behov utifrån kristna värderingar. RPG är tillsammans med andra rikstäckande pensionärsorganisationer medlem av Pensionärskommittén och har överläggningsrätt med riksdag och regering i frågor som rör pensionärer. Västgöta-Dals RPG-distrikt är representerat i Pensionärsrådet i Västra Götalandsregionen. RPG i Alingsås är representerat i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). RPG samverkar med Equmeniakyrkan Alingsås och Studieförbundet Bilda.

Om du har frågor om RPG-programmet: Birgitta Selander 0706 85 67 99, 0322 12846