Volontärer sökes

till vårt Café. I höst nysatsar vi och söker ny personal. Tala med Rose-Marie Andersson tel 072-5752565.