Allhelgona

Under Allhelgona får vi möjligheten att tänka på och minnas de som gått före. Kanske behöver vi också prata om vår sorg med någon. Vi vill bjuda in dig till sorgesamtal tisdagen den 2 november kl. 17:30. Samtalet kommer att vara i Stilla rummet och leds av vår pastor Bertil Carlsson. Samlingen avslutas med den offentliga nattvardsandakten vid ljusbäraren i kyrksalen kl. 18:30.

På Alla helgons dag (6 nov) kommer vi att ha en gudstjänst där vi tänder ljus för de som under året fått flytta hem till Gud. I gudstjänsten kommer vi också att få ta del av musik, sång och texter av Cecilia Luther. Välkomna på det kl. 18.