5 Mos 10: 17-19 Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas,som ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. Även ni skall visa invandraren kärlek, ty ni har själva varit invandrare i Egypten.

Dess nästan 3000 år gamla ord är värda all eftertanke dessa dagar. Låt oss be, fundera och söka lösningar för människor i nöd.