Burma 7 juni

En kväll med Burma och Thailand i fokus

Onsdag kväll blir en kväll i Equmeniakyrkan med Burma/ Mynamar och Thailand i fokus. Miriam Carlsson, uppväxt i Alingsås, men nu boende i Göteborg, har gjort en studieresaresa i Diakonias regi i de båda länderna. Miriam är med i Ekumeniakyrkans styrelse sedan kyrkans start 2010 och arbetar som infektionsläkare i Göteborg.

Under resan i november 2016 rörde sig gruppen i huvudsak omkring gränsen mellan Burma/ Mynamar och Thailand. Diakonia bedriver ett betydande arbete i området sedan många år. Där finns flera flyktingläger och där bor också minoritetsfolk, utan medborgarskap i Thailand och därmed saknar de medborgerliga rättigheter. I Burma/Mynamar mötte gruppen internflyktingar, organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, fredsarbete och för att motverka trafficking.

Kvällen arrangeras av Equmeniakyrkans Internationella utskott. Det kommer att bli en intressant kväll att få ta del an Miriams upplevelser i möten med människor i svåra situationer. Berättelser som säkert kommer att kompletteras/ bekräftas av några av de burmeser som nu bor i Alingsås och är med i Equmeniakyrkan.