Café Existens 25 April

Café Existens

”NÄR LIVET STRAMAS ÅT SKÄRPS BLICKEN”. Så lyder temat för Café Existens den 25 april. Det är också titeln på en bok av kvällens gäst Sofia Camnerin, som är biträdande kyrkoledare i Equmeniakyr­kan. Med utgångspunkt i denna skarpsynta och starkt berörande bok delar Sofia sin personliga berättelse om att stå i en krävande ledarposi­tion och samtidigt vara mamma
till ett barn i behov av särskilt stöd. Det är en berättelse om kris, kamp, vardagsljus och kärlek. Sofia skrev boken och talar med intentionen att ge tröst och hopp åt andra föräldrar i liknande situationer. Hon vill också skingra okunskapen om neuropsykiatriska funktionsvariatio­ner, men framför allt vill hon lyfta barnen. Det barn Sofia skriver om får genom hela boken namnet ”vårt underbara barn”.

Som teolog har Sofia framför allt arbetat och skrivit om Försoningen genom Kristus. Cafékvällen den 25 april kan för många bli en hjälp till försoning när ”Livet inte blev som vi har tänkt oss”.

Välkommen och bjud gärna med någon som du tror särskilt skulle värmas och lyftas av denna kväll.

Café från 18.30.
Programstart 19.00.