Coronavirus

              Alingsås 2020-03-202

UPPDATERAD INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19.                            

Församlingsledningen tar kontinuerligt tar del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där. Ni kan läsa mer på: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

På församlingens egen hemsida finns även kontinuerligt uppdaterad information gällande våra verksamheter. http://eqal.se/coronavirus/

GUDSTJÄNSTER OCH VERKSAMHET

Med anledning av folkhälsomyndighetens uppmaning till alla som är 70+, om att begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, entledigar vi dig som tillhör den åldersgruppen från de förtroendeuppdrag du har som kyrkvärd, vaktmästare, i kretsen, i café, på expedition eller liknande under den närmaste tiden. 

Vi kommer i nuläget fortsätta att fira gudstjänst på söndagar kl. 10.00 men utan efterföljande kyrkfika. Detta innebär att kretsarnas arbetsuppgifter minskar under en period, men städningen behöver fortfarande utföras. Här blir det nödvändigt för de yngre i kretsarna att ställa upp, då de äldre istället skall följa de råd som folkhälsomyndigheten ger. 

Vårt mål är att bedriva den verksamhet vidare som vi kan trots minskade resurser. Vi tänker då särskilt på  barn och ungdomsarbetet, bönesamlingar och gudstjänster för dem som fortfarande kan vara med.  Folkhälsomyndigheten uppmanade idag föreningar att i möjligaste mån fortsätta med barn- och ungdomsaktiviteter och sa att det är mycket viktigt.  

Cafeterian fortsätter ha öppet men med begränsad öppettid: måndag till fredag kl. 9.00-13.00. I morgon lördag har vi också öppet kl. 10.00-13.00.  

Vi arbetar för fullt för att hitta sätt för att man skall kunna få ta del av gudstjänsterna hemifrån och kommer att uppdatera informationen gällande detta så fort har ny information. På söndag kommer gudstjänsten att livesändas på församlingens Facebook sida. Följ oss där kl. 10.00. Noomie Hammar predikar, Richard Lilja, Alicia Rosengren och Johan Ivarsson sjunger.  

INSTÄLLDA SAMLINGAR: 

  • Stugträffarna för daglediga tills vidare. 
  • Konserten med Michael Jeff Johnson, Daniel Röjås & Erik Tilling lördag 21 mars. 
  • Gospelkonserten med ”No name but Jesus” på påskdagen 12 april. 
  • IGOD den 17 april.
  • Café Existens den 26 mars samt 23 april.
  • Nattvard tills vidare.

HJÄLP & VOLONTÄRER

Om du är i behov av hjälp att handla, utföra apoteksärenden eller dylikt så ber vi dig höra av dig till Noomie Hammar. Många av volontärerna i vår församling tillhör de äldre åldersgrupperna. Det är nu upp till oss som är yngre att hjälpa dem att kunna stanna hemma. Kan du hjälpa till med att handla, ringa samtal, vara med i cafeterian, vara frivillig vaktmästare, bemanna expeditionen, producera & sända gudstjänster, producera närradio eller med något annat så hör av dig. Behoven är stora och din hjälp, även om det bara är vid något enstaka tillfälle, är otroligt värdefull. Hör av dig till oss. 

BÖN & SAMTAL

Vi vill fortsätta att erbjuda platser för bön och samtal. Titta gärna därför i kalendern på hemsidan för att se vilka samlingar som anordnas. Behöver du någon att tala med finns vi pastorer till ert förfogande för samtal, antingen i kyrkan eller över telefon. 

Vi vill också uppmuntra er att höra av er till varandra. Det är en speciell tid som vi genomlever just nu, och ett telefonsamtal kan betyda mycket för någon som är isolerad och/eller orolig. 

Uppmaning

Vi uppmanar dig som är sjuk, känner symptom eller är 70+ att stanna hemma. Vi tvättar händerna ofta och länge och vi tar inte varandra i hand. 

Du som har fått tid över. Läs bibeln. Bed för församlingen, Alingsås och världen. 

BÖN
Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i 
och den situation som nu råder. 
Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas. 
Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen, 
om kraft och styrka i det arbete de står i. 
Vi ber för forskare och medicinskpersonal, om hjälp att finna bot och vaccin.
Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut. 

Vi ber för företag och anställda som nu drabbas hårt av vikande marknad. 
Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro. 
Vi ber att den tid som vi nu lever i skall leda till att människor börjar söka dig.  

Tack för att vi inte är ensamma. 
Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss, bär oss och ger oss hopp.

Amen.

Vi önskar dig Guds välsignelse och omsorg!


Eva Johansson, ordförande tel. 070-7506244, evajjjohansson@gmail.com 
Anna Sidblad, styrelseledamot & distriktsläkare anna.sidblad@gmail.com 
Peter Lindroos, föreståndare tel. 073-9843047 peter@eqal.se

Noomie Hammar, pastor tel. 0739164578, noomie@eqal.se