Equmeniakyrkan i Afrika

Equmeniakyrkan i AFRIKA

Välkommen på gudstjänst med Afrika i fokus den 7 maj. Efter kyrkfikat finns möjlighet att höra mer om Equmeniakyrkans arbete i Afrika i en samling med Christer Daelander, Afrika-samordnare och ansvarig för mänskliga rättigheter i Equmeniakyrkan.

Söndag den 7 maj har Internationella utskottet bjudit in Christer Daelander att medverka i vår gudstjänst. Christer kommer att predika och prata om Hope for the Deaf i Liberia, dövskolan som Äventyret samlar in pengar till. Efter kyrkkaffet har du som är intresserad möjlighet att vara med i ytterligare en samling i Lilla Salen där Christer kommer att berätta mer om Equmeniakyrkans internationella kontakter och arbete i Afrika. Samlingen pågår ca 30-45 minuter (vi avslutar senast kl. 13:00).

Varmt välkomna!

hälsar Internationella utskottet