Gudstjänst

Bertil Carlsson. Michael Strands kammarkör. Biltjänständring: Runar Broman 188 25, 0730-44 26 40.

Söndagsskoj.