Gudstjänst – gemensamt med Chingruppen

Robert Thawng Zam. Ann-Marie Haglund. Sång Lisa Thunberg, Fam och Dawt Hlawn Ceu m. fl.