Gudstjänst med nattvard

Ann-Marie Haglund. Sång Monica Ryman