Gudstjänst med nattvard

Bertil Carlsson. Sånggrupp under ledning av Lisa Thunberg. Insamling till Nicaragua. Biltjänständring: Nils Malmros 63 40 65, 0736-2087 00. Söndagsskoj.