En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Allhelgonagudstjänst med ljuständning

Predikan: Johan Arenius

Pastor och föreståndare i Immanuelskyrkan Örebro.
Johan var ungdomsledare i vår kyrka för 20 år sedan och har därefter varit ordförande i Equmenia riks och funnits med i Equmeniakyrkans ledning under några år.

Musik: Musikkåren spelar