En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Bön – och fastedag

Vi möts för en dag av bön och fasta med start 8.30 då vi deltar i tisdagens morgonbön. Dagen avslutas med vardagsmässan och däremellan har vi en liten samling varje hel timme. Välkommen att ta del av hela dagen, en del av dagen eller genom bön/fasta från den plats där du befinner dig.