En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Brottas med Gud

”Var det verkligen nödvändigt att Jesus skulle dö?”

Noomie Hammar