En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Equmenias årsmöte

Vi möts i musikrummet efter gudstjänsten.