En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Församlingens årsmöte

Eftergudstjänsten blir det lunch och kyrkkaffe och därefter årsmöte