En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan: Liselotte J Andersson
Musik: Kurt Naess
Söndagsskola