En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med dop och nattvard

Dop och nattvard

Predikan: Peter Lindroos
Musik: Richard Lilja med team