En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst

Predikan: Adam Rosenberg
Musik: Richard Lilja, Ida Svenningsson och Ida Andersson
Söndagsskola och kyrkkaffe