En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Samlingsgudstjänst med nattvard

Predikan: Peter Lindroos
Musik: Helena Svantesson med vänner

Söndagsskolan startar för höstterminen.

Tweenies för årskurs 5-7 startar för terminen. Tweenies är sedan varannan vecka fram till 10 december.