En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst för alla åldrar

Predikan: Peter Lindroos

Barnkörerna medverkar