En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med Charlotte Rörth

Välkommen till gudstjänst med vår gäst den danska journalisten och författaren Charlotte Rörth.

Charlotte är även med på ett frukostföredrag och en kvällsgudstjänst på lördagen före.