En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med nattvard

Predikan: Betz Assefa.
Gudstjänstledning: Peter Lindroos.