En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst med påskdrama

Predikan Noomie Hammar
Kör under ledning av Jakob Skarrie