En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Gudstjänst på pingstdagen

Predikan: Peter Lindroos
Musik: Lisa Thunberg