En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Konfirmationsgudstjänst

Välkommen till avslutningsgudstjänsten för årets konfirmander!

Medverkande

Konfirmanderna, Signum, Alingsås Gospel, Peter Lindroos, Adam Rosengren och Richard Lilja