En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Långfredagsgudstjänst

Peter Lindroos. Påskkören och musiker under leding av Jakob Skarrie.