En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Pilgrimsvandring

Den 3 juni anordnar vi en pilgrimsvandring i Horla. Vandringen kommer att vara ca 1 mil och vissa bitar vandrar du i tystnad, medan andra i samtal med dina medvandrare. Ord på vägen får du av Liselotte J. Andersson och några andra personer från församlingen. 

Samling kl. 10 vid Storsjöstrand i Horla. Medtag matsäck och något att sitta på. Vandringen beräknas vara klar runt 17-tiden. 

Anmäl dig genom ett mail till info@eqal.se