En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Stugträff

Aida Kapic, enhetschef på förebyggandeenheten, informerar om anhörigstöd och förebyggande arbete för äldres hälsa.