En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Bibelläsningsplan för fastan

Under fastan läser vi Lukasevangeliet tillsammans. Du hittar planen för läsningen genom att klicka på bilden.