”Församling på stadig grund”

”Församling på stadig grund” är en bibelstudieplan utifrån Efesierbrevet framarbetad av ett antal medlemmar i Equmeniakyrkan Alingsås. Förhoppningen med detta häfte är att du ska få en djupare förståelse av Ordet och en längtan efter församlingens betydelse och gemenskap. Och så klart hitta ännu närmre Jesus själv.

Trevlig läsning!

Läs bibelstudieplanen här