Församlingskören

Kom och sjung!

Äntligen har höstaktiviteterna dragit igång och livet normaliseras mer och mer. Vi vill bjuda in till körsång i Equmeniakyrkan och alla sångsugna är välkomna. Det vore fint att få mötas i sång i olika åldrar och känna att vi hör ihop. Jag kommer leda körövning tre tisdagar och sedan sjunger vi på en gudstjänst. Om du känner dig lite ringrostig och inte sjungit så mycket senaste året kan du passa på att komma just till dessa övningar. Vi värmer upp rösten och sjunger enkla roliga sånger som alla kan lära sig.

Vi träffas tisdagarna 28 sept, 5 okt och 12 okt kl. 19:00-21:00. Söndagen den 17 okt sjunger vi på gudstjänsten kl. 10:00

Inför advent övar vi 19 okt, 12 okt, 9 nov och 16 nov. Den 28 nov sjunger vi på adventsgudstjänst kl. 10 och har en konsert kl. 18.

Varmt välkomna!

Kontakt: Richard Lilja 0723-66 36 57