Församlingsmöte 18/9

Välkommen på församlingsmöte söndag 18 september direkt efter kyrkkaffet ca kl. 11.45! Dagordning finns uppsatt på kyrktorget en vecka innan församlingsmötet.