FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST

”Ett Nådens år ”
Predikan: Noomie Hammar
Musik: Sara Mjönes mfl
Gudstjänstledning: Peter Lindroos

Här kan du föranmäla din plats till gudstjänsterna på första advent. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att fira gudstjänst i kyrkan, kommer vi att ha flera gudstjänster under den här dagen. För administration och medverkandes skull fyller vi en gudstjänst i taget.

Gudstjänsten kl 10 är nu fullbokad.
Anmäl dig till gudstjänsten kl 12 här: https://formogr.am/dd9M63Hucdh