Kontakt

Kyrksalen

ca 300 personer inkl 60 platser på läktaren

Storstugan

Vid bordsplacering max 200 personer, annars max 240 personer.

Stilla rummet

Barnstugan

Musikrummet

Mediarummet / Biorummet (24 biostolar)

Motionsstugan

Pelarsalen