Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger höst 2022

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09

v. 27, 33, 39, 45
Håkan Persson – 0702-31 07 57
Bengt Karlsson – 0706-32 06 70
Arne Wallmyr – 0705-31 76 95
Ola Gunnarsson – 0703-40 68 38

v. 28, 34, 40, 46
Lars Carlsson – 0730-25 65 86
Birger Westerlund – 0704-47 16 86
Lars Bolminger – 0703-46 92 32

v. 29, 35, 41, 47
Göran Carlsson – 0703-10 18 50
Jan-Eric Öst – 0706-55 00 44
Kjell Hägermalm – 0793-512070

v. 30, 36, 42, 48
Lars-Åke Thunberg – 0704-90 63 60
Mats Larsson – 0705-47 69 09
S-Å Hjalmarsson – 0702-73 06 88

v. 31, 37, 43, 49
Frans Efraimsson – 0706-41 50 98
Håkan Classon – 0702-82 19 77
Anders Jonsson – 0730-52 19 82

v. 32, 38, 44, 50
Lars Hellemar – 0760-10 42 58
Sören Haglund – 0709-96 50 55
Dan Edvardsson – 0703-51 95 63
David Engstrand – 0738-41 52 64