Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09

V. 24, 30, 36
Håkan Persson                   0702-31 07 57 0322-107 57
Bengt Karlsson                              0706-32 06 70 0322-637 209
Arne Wallmyr                               0705-31 76 95 0322-631 280
Ola Gunnarsson                            0703-40 68 38 0322-148 07

V. 25, 31, 37
Lars Carlsson                0730-25 65 86 0322-165 36
Birger Westerlund                        0704-47 16 86 0322-135 10
Birgitta Selander                           0706-85 67 99 0322-128 46

V. 26, 32, 38
Göran Carlsson    0703-10 18 50 0322-194 84
Jan-Eric Öst                                      0706-55 00 44 0322-102 24
Kurt Naess                                        0707-24 14 43

V. 27, 35, 39
Lars-Åke Thunberg                       0704-90 63 60 0322-183 08
Mats Larsson                                  0705-47 69 09 0322-190 59
S-Å Hjalmarsson                            0702-73 06 88 0322-197 29

V. 28, 34, 40
Frans Efraimsson                           0706-41 50 98 0322-150 98
Håkan Classon                                0702-82 19 77
Anders Jonsson                               0730-52 19 82 0322-933 26

V. 29, 35, 41
Lars Hellemar                                 0760-10 42 58
Sören Haglund                               0709-96 50 55 0322-635 337
Dan Edvardsson                              0703-51 95 63
David Engstrand                             0738-41 52 64