Kontakt

Vaktmästare kvällar och helger 2022

Vaktmästare dagtid: Jojjo Ulmå 0700-90 32 09

v. 3, 9, 15, 21
Håkan Persson – 0702-31 07 57
Bengt Karlsson – 0706-32 06 70
Arne Wallmyr – 0705-31 76 95
Ola Gunnarsson – 0703-40 68 38

v. 4, 10, 16, 22
Lars Carlsson – 0730-25 65 86
Birger Westerlund – 0704-47 16 86
Lars Bolminger – 0703-46 92 32

v. 5, 11 17, 23
Göran Carlsson – 0703-10 18 50
Jan-Eric Öst – 0706-55 00 44
Kurt Naess – 0707-24 14 43

v. 6, 12, 18, 24
Lars-Åke Thunberg – 0704-90 63 60
Mats Larsson – 0705-47 69 09
S-Å Hjalmarsson – 0702-73 06 88

v. 7, 13, 19, 25
Frans Efraimsson – 0706-41 50 98
Håkan Classon – 0702-82 19 77
Anders Jonsson – 0730-52 19 82

v. 8, 14, 20, 26
Lars Hellemar – 0760-10 42 58
Sören Haglund – 0709-96 50 55
Dan Edvardsson – 0703-51 95 63
David Engstrand – 0738-41 52 64