Min mormors faster

Välkomna till en missionskväll i Equmeniakyrkan den 9 mars kl. 18:30. Vi får lyssna till Anders Fritzson som berättar om sin mormors faster Anna Nyström. Hon tillhörde de tidigaste missionärerna utsända av Svenska Missionsförbundet till Kaukasien, Persien och Ostturkestan (dagens Xinjiang) Hon är förvisso inte ensam om att i sin missionärsgärning uppleva händelser som är värda att berättas. Men det finns inslag i hennes liv som ger en särskild prägel åt berättelsen.

Genom Anders Fritzsons släktband till henne har han åtkomst till en del fotografier och vissa av hennes efterlämnade ägodelar. Föredraget illustreras med ett antal bilder med hjälp av PowerPoint. Dessutom visas några av hennes klädesplagg, hennes ostturkiska Nya Testamente, hennes resekorg m.m. Anna omnämns på flera ställen i den omfattande missionslitteratur som utgavs i det unga Svenska Missionsförbundet men en mer unik källa är Annas omfattande brevväxling med sin bror Carl Fredrik Nyström som vi också får glimtar av under kvällen.