Missionärer sökes

Equmeniakyrkan söker nu missionärer ill Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville och Thailand. 

Läs mer här!