Om oss

Välkommen hem…

…till Equmeniakyrkan Alingsås! En multikulturell, klassöverbryggande gemenskap och resurs för vår stad och värld. Här finns en stor bredd av människor, mötesplatser och samlingar. Förhoppningsvis finns det något sammanhang där du skall kunna känna dig hemma, där ditt liv kan växa och din andliga längtan tas på allvar.

Kyrkbyggnaden är öppen stora delar av veckan med möjlighet till samtal, andakt och gudstjänstfirande. Här möts också scouter, körer, musikgrupper och olika bön- och samtalsgrupper. Här finns också ett café med lugn miljö för goda kaffestunder.

Många frivilliga är grunden för vår verksamhet tillsammans med åtta anställda. Alla samarbetar för att möta olika människors behov. Vi vill stå till ditt förfogande om det så gäller samtal om tro och liv, samtal under tystnadsplikt, information om verksamhet, förfrågningar om hyra av lokaler eller serveringar.

Vår intention är att möta dig, som är besökare av kyrkan, med den respekt och kärlek som ligger i Jesu Kristi uppdrag åt sin kyrka.

Välkommen att berika församlingen med ditt eget liv! Varje människa har ett oändligt värde och i Gud kan det befrias. Låt oss glädjas tillsammans i en tro som växer. Hoppas att vi ses snart!

I Jesu tjänst

Peter Lindroos, föreståndare och pastor