Om oss

Kära församlingsmedlem!

Visst är det spännande tider i församlingen? Inte minns med tanke på ombyggnationsplanerna. Tack för all respons vi fått! Vi är mycket måna om att fortsatt få in synpunkter och idéer. Så kom med på kretsträffarna! Eller ta direktkontakt med Lennart Röjås (rojaslennart@gmail.com).

Vår kassör har nu startat ett nytt konto för insamlade medel som är avsedda för ombyggnation av kyrkan. Vi har upptäckt till vår glädje att insamlingen i församlingen redan har börjat! Välkommen att vara med i insamlingen! 

Under sommaren kommer vi ta in kalkyler på aktuellt förslag. Vi kommer också informera/samråda  grannar och hyresgäster om planerna. Arbetet med planprocessen fortgår parallellt.

Vi kommer nu att bilda olika arbetsgrupper, se nedan, för att fördjupa arbetet. Hoppas du vill vara med och bidra i någon av dessa, är du intresserad så ta kontakt med Eva, David eller Lennart. Följande arbetsgrupper föreslås preliminärt: 

Kyrksal/Andaktrum 
Konferens och uthyrning
Kök och servering
Småbarn/barnfamilj
Barn- och ungdomsytor
Innergården
Administrativa ytor och förråd
Drift och skötsel

Hälsningar från Styrgruppen