Om oss


Framsida
Framsida
Entré Kungsgatan
Baksida
Gradäng
Plan 1 Lounge
Plan 1 Kök
Plan 1 Musikrum
Plan 1 Sporthall
Plan 2 Kyrksal
Plan 2 Kyrktorg
Plan 2 Café
Plan 2 Storstuga
Plan 2 Kök
Plan 3 Kyrkläktare
Plan 3 Lounge
Plan 3 Andakt
Plan 3 Samarbetsrum
Plan 3 Kontor
Plan 3 Köksamling