Predikoserie med tema barn och unga

 

Under fyra gudstjänster fokuserar vi på barnens självklara plats i församlingen och i Guds rike.

Redan nu kan du få veta mer om vad som händer i de olika barn- och ungdomsgrupperna i vår kyrka:

equmenia – bakom kulisserna