Rapport från Nicaragua

Stora utmaningar för våra vänner i Nicaragua

Vi har fått en rapport från Ulrika Morazàn, Equmeniakyrkan riks, om de svårigheter som våra trossyskon i Nicaragua brottas med. Tack för att du bidrar med både pengar och förbön. Våra vänner behöver båda. Vi vet att de ber och tackar för oss.
Rapport från Ulrika Morazan Rapport från Ulrika Morazan2