Retreat på Bobergsgården

Välkomna på retreat på Bobergsgården 17-18 september!

Retreaten leds av Liselotte J Andersson och Bertil Carlsson. Anmälan: liselotte.andersson@equmeniakyrkan.se

Vi startar kl. 19 på kvällen den 17 september, tar oss dit med egna bilar och vi försöker samåka. Avfärd från Alingsås bör bli ca. kl. 17. Alla får enkelrum, man behöver ta med sänglinne och handduk. Retreaten blir mestadels i tystnad, med pass av vägledning och bön vid olika tider. Vi avslutar med nattvard och förbön. Ungefär kl. 18 på kvällen den 18 september bör vi vara redo för hemfärd. Kostnaden för retreaten är 500:-, plus det vi betalar för resan till den vi åker med ( eller tar emot om vi erbjuder plats i bil).